Fiberoptisk adapter

  • SC/APC dupleks enkelsidig fiberoptisk adapter

    SC/APC dupleks enkelsidig fiberoptisk adapter

    Optisk fiberadapter (også kjent som flens), er den sentrerende tilkoblingsdelen av den bevegelige optiske fiberkontakten, en liten enhet designet for å terminere eller koble de fiberoptiske kablene eller fiberoptiske kontaktene mellom to fiberoptiske linjer.Fiberoptiske adaptere brukes i fiberoptisk tilkobling, den typiske bruken er å gi en kabel til kabel fibertilkobling.

    Ved å koble sammen to kontakter nøyaktig, lar Fiber Optic Adapter lyskildene overføres på det meste og redusere tapet så mye som mulig.Samtidig har fiberkabeladapteren fordelene med lavt innsettingstap, god utskiftbarhet og reproduserbarhet. Mye brukt i optisk fiberfordelingsramme (ODF), optisk fiberkommunikasjonsutstyr, instrumenter, etc., overlegen ytelse, stabil og pålitelig.